Vertrouwenspersonen met toegevoegde waarde


Netwerk

Externevertrouwenspersonen.nl is een samenwerking tussen zelfstandig opererende externe vertrouwenspersonen. Het netwerk heeft als doel door middel van onderlinge kennisuitwisseling, intervisie en vervanging uw medewerkers optimaal te ondersteunen, wanneer zij te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen en/of integriteitsschendingen op het werk.

Ongewenst gedrag & Integriteit

Medewerkers kunnen bij ons terecht wanneer ze onverhoopt slachtoffer zijn geworden van ongewenst omgangsvormen, zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. We bieden opvang, begeleiding en nazorg. Ook als een medewerker het vermoeden heeft van een misstand binnen de organisatie, het zogenaamde ‘klokkenluiden’, kan deze terecht bij de externe vertrouwenspersoon. We staan los van de organisatie en verlagen daarmee de drempel voor een medewerker om contact te zoeken.

Extern vertrouwenspersoon

Als organisatie gaat u een overeenkomst aan met een extern vertrouwenspersoon naar uw keuze. Het netwerk zorgt voor de continuïteit en ondersteuning van de individuele dienstverlening van de aangesloten externe vertrouwenspersonen. Alle externe vertrouwenspersonen zijn aangesloten bij en gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van vertrouwenspersonen (LVvV).

Voor wie werken wij

Werkwijze

De externe vertrouwenspersonen uit ons netwerk leveren maatwerk. Het netwerk gebruiken wij om u een optimaal advies te geven en uw medewerkers een uitstekende begeleiding. Wij consulteren elkaar en zetten in de dienstverlening de deskundigheid en ervaring in van alle deelnemende vertrouwenspersonen. Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

Kennismaken

In een gratis, oriënterend gesprek met een door u te kiezen vertrouwenspersoon uit het netwerk geeft u uw wensen en verwachtingen aan en krijgt u informatie.

De vertrouwenspersoon stelt vervolgens een overeenkomst op, in aansluiting op het bestaande beleid en uw wensen. U ontvangt deze geheel vrijblijvend en geeft uw reactie.