COACHING

Iedereen kan weleens last hebben van het gedrag van een collega. Voor sommigen is het echter een dagelijkse zorg, die hun plezier en effectiviteit in het werk sterk beïnvloedt. Dat is zeker het geval als er sprake is van vormen van ongewenst gedrag.

De impact van dergelijke spanningen kan geleidelijk en bijna ongemerkt groeien. Spanningen en ziekteverzuim zijn nauw met elkaar verbonden. Het is dan ook van groot belang, zowel voor de betrokken personen als voor de organisatie, om de situatie bespreekbaar te maken. Bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium. Coaching kan daaraan een positieve bijdrage leveren! De coaching kan zich richten op de begeleiding van één van de betrokkenen (individuele coaching) of op meerdere (duo-coaching of teamcoaching).

Naast deze preventieve vorm heeft coaching ook zijn waarde bewezen in een latere fase van escalatie. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de begeleiding van een medewerker bij persoonlijke ontwikkelingspunten, die in de situatie naar voren zijn gekomen.   

INTERVISIE

Interne vertrouwenspersonen verrichten hun taak bijna altijd naast hun reguliere functie. Soms is hun ervaring nog beperkt en/of is er een achterstand op het gebied van kennis en actuele ontwikkelingen. Ons vak is immers continu in beweging! Intervisie is een goede methode om in die behoefte te voorzien. In het geval de interne vertrouwenspersoon is gecertificeerd is het ook verplicht. Bij tal van organisaties begeleiden wij dergelijke bijeenkomsten. Het doel van intervisie is om samen met anderen op situaties uit de praktijk te reflecteren. De vakkennis, het zelfinzicht en de effectiviteit van de deelnemers wordt vergroot.

MEDIATION

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke professionele bemiddelaar (de mediator) met de partijen die in conflict zijn op zoek gaat naar een oplossing voor een kwestie die hen verdeeld houdt. Bij mediation werken de partijen gezamenlijk aan het vinden van oplossingen en het maken van afspraken. De mediator ondersteunt en begeleidt dit proces. De werkwijze van de mediator is dat hij/zij ervoor zorg draagt dat beide partijen in een positie gebracht worden om tot een weloverwogen oplossing te komen. Het resultaat is dat als u tot overeenstemming bent gekomen, de afspraken daarover eenduidig worden vastgelegd in een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend.Een vertrouwenspersoon kan verwijzen naar andere professionals, indien de melder dit een passende oplossing lijkt. Denk bijvoorbeeld aan een coach of mediator. Mediation kan leiden tot een goede oplossing van een kwestie die tussen partijen speelt.

Er is een ruim aanbod van opleidingen voor de functie van vertrouwenspersoon. De basistraining varieert van 2 tot 5 dagen en kan naar keuze worden afgesloten met een certificaat, een PBNA diploma en/of een certificering conform de eisen van de Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen. (LVV) Daarna zijn er diverse bij- en nascholingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld Integriteit; ingewikkelde casuïstiek; klachtbehandeling;  omgaan met cultuurverschillen; gespreksvaardigheden en vele andere onderwerpen.  Kijk voor de mogelijkheden op de sites van de trainers binnen het netwerk Externevertrouwenspersonen.nl of op de website van de LVV.  De trainingen zijn geschikt voor beginnende en gevorderde vertrouwenspersonen, zowel in- als extern.

Alle door LVV gecertificeerde vertrouwenspersonen zijn opgenomen in het beroepsregister.

Het enkel aanstellen van een in- of externe vertrouwenspersoon is niet voldoende om te voldoen aan wettelijke voorschriften. Ook het organisatiebeleid over dit onderwerp, de procedures en klachtenregeling moeten actueel, duidelijk en volledig zijn en beschikbaar voor alle medewerkers.                                                                                             

Nadenken over oplossingen kan pas als er zicht is op wat onveiligheid veroorzaakt en je bestaande gedrags- en interactiepatronen in beeld hebt.    Door onderzoekende en explorerende vragen te stellen, aan alle betrokkenen, over de structuur, inhoud, relaties en gedrag kan je improductieve patronen onderbouwd in kaart brengen.

Vanuit verschillende invalshoeken/organisatiebrillen, wordt de opgehaalde informatie vertaald in een concreet advies.